0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve Ministerstva kultúry SR

Komplexná rekonštrukcia národných pamiatok s prioritou ochrany a obnovy


Termín uzavretia hodnotiaceho kola:

8.11.2019

Minimálna výška NFP:

150 000 €

Maximálna výška NFP:

950 000 €

Oprávnenosť žiadateľa:

Dotáciu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky možno poskytnúť žiadateľov, ktorý je jej vlastníkom alebo správcom.
Oprávneným žiadateľom je každý subjekt, ktorý v predmetnej nehnuteľnosti nevykonáva hospodársku činnosť, tzn. Neprenajíma viac ako 20% z plochy, alebo 20% z celkového času na komerčné aktivity. Príjem zo vstupného, ktorý nepokrýva celé náklady prevádzky nehnuteľnosti tiež nie je považovaný za vykonávanie hospodárskej činnosti.

Oprávnené výdavky:
 • Projektová dokumentácia
 • Celkové stavebné náklady na komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu národnej kultúrnej pamiatky
 • Informačná tabuľa
 • Stavebný dozor
 • Vnútorné vybavenie sprístupneného priestoru a prezentácia národnej kultúrnej pamiatky

Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 12 rokov skúseností
 • 300 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 25 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov