0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk

DÔVERA

Spokojní klienti podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a oblasti výskumu a vývoja

KOMPLEXNOSŤ

Praktické skúsenosti z viac ako 300 spracovaných projektov

PROFESIONALITA

Od roku 2003 úspešné pôsobenie v oblasti komplexného poradenstva

Aj pre Váš projekt urobíme maximum! Kontaktujte nás

Naši klienti

Spracovali sme viac ako 300 investičných projektov v rámci celého územia Slovenskej republiky. Boli to projekty aj pre týchto klientov:

rokov skúseností

spracovaných projektov

pre klientov