0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný seminár

Monitorovacie správy


Kedy:

priebežne

Kde:

GP Consulting, s. r. o.

zasadačka

Cena:

75 € bez DPH

Cieľ školenia:

V rámci schváleného grantu zo štrukturálnych fondov máte povinnosť  podávať v určitých situáciách polročnú monitorovaciu správu a vždy ročnú monitorovaciu správu.

Príďte na náš seminár a na jednom mieste sa dozviete všetky povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o grant a príručky pre prijímateľa.

Obsah školenia:
 1. Typy monitorovacích správ
  • Následné monitorovacie správy
  • Polročné monitorovacie správy
  • Ročné monitorovacie správy
 1. Postup krokov a názorná ukážka ako správne nahodiť  monitorovaciu správu do systému ITMS2014+
 2. Aké prílohy je potrebné predložiť  ku monitorovacej správe
 3. Merateľné ukazovatele a spôsob preukázania ich plnenia
  • Sankčné mechanizmy v rámci neplnenia merateľných ukazovateľov
  • Čo v prípade, že neplníte merateľné ukazovatele.
 1. Správna publicita projektu.


KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov