0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk

Nadácia Ekopolis

Nadácia ekoPolis logo

Nadácia Ekopolis

Nadácia Ekopolis má 25-ročné skúsenosti s manažovaním grantových programov zameraných na demokratizáciu občianskej spoločnosti a enviromentálnu udržteľnosť. Bez zbytočnej byrokracie, podporuje projekty a činnosť stoviek mimovládnych neziskových organizácií, podľa ich aktuálnych potrieb.


Grantové schémy:

 

Životné prostredie:

 • Kelt pomáha prírode
 • Partnerstvo pre udržateľné hospodárenie s vodou
 • ENVIROvzdelávanie mladých
 • Ochrana a podpora biodiverizty v areáloch Veolia Slovensko
 • Ekologizácia horských chát v národných parkoch Slovenska
 • Na energiu s rozumom
 • Strom roka
 • Stromy namiesto letákov
 • Súťaž PRE VODU
 • Zelené oázy
 • Živé chodníky

 

Občianska spoločnosť:

 • Program Aktívne občianstvo a inklúzia
 • Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev
 • Program rozvoja rómskej komunity

 

Mestá pre ľudí:

 • Projekt MOVECIT
 • Projekt trvalo udržateľná mobilita

 

Na bicykle:

 • Cesta Železnej opony
 • Greenways
 • Jantárová cesta

Viac informácií nájdete na:

Nadácia Ekopolis

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov