0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


NAJMENEJ ROZVINUTÉ OKRESY


Okres Kežmarok

počet obyvateľov: 73 756
miera nezamestnanosti: 19,9 %


Okres Lučenec

počet obyvateľov: 74 016
miera nezamestnanosti: 13,93 %


Okres Poltár

počet obyvateľov: 21 767
miera nezamestnanosti: 17,15 %


Okres Revúca

počet obyvateľov: 40 052
miera nezamestnanosti: 21,86 %


Okres Rimavská Sobota

počet obyvateľov: 84 518
miera nezamestnanosti: 24,2 %


Okres Veľký Krtíš

počet obyvateľov: 44 212
miera nezamestnanosti: 13,37 %


Okres Sabinov

počet obyvateľov: 59 694
miera nezamestnanosti: 15,8 %


Okres Svidník

počet obyvateľov: 38 845
miera nezamestnanosti: 17,27 %


Okres Vranov nad Topľou

počet obyvateľov: 80 497
miera nezamestnanosti: 17 %


Okres Rožňava

počet obyvateľov: 62 515
miera nezamestnanosti: 20,18 %


Okres Sobrance

počet obyvateľov: 22 818
miera nezamestnanosti: 15,67 %


Okres Gelnica

počet obyvateľov: 31 627
miera nezamestnanosti: 13,12 %


Okres Bardejov

počet obyvateľov: 77 742
miera nezamestnanosti: 12,33 %


Okres Medzilaborce

počet obyvateľov: 12 119
miera nezamestnanosti: 13,41 %


Okres Košice – okolie

počet obyvateľov: 125 289
miera nezamestnanosti: 12,12 %


Okres Levoča

počet obyvateľov: 33 668
miera nezamestnanosti: 11,21 %


Okres Snina

počet obyvateľov: 36 610
miera nezamestnanosti: 10,04 %


Tieto okresy sa môžu zapojiť do výziev, ktoré sú určené pre najmenej rozvinuté okresy:

 

  • Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov vo fáze rozvoja ( OP VaI – 2017 – 3.3.1 – 08 )

Dokument na stiahnutie:

INFOLIST 3.3.1 – 08

 

  • Zvýšenie konkurencieschonpsti malých a stredných podnikov vo fáze rozvoja pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb ( OP VaI – 2017 – 3.3.1 – 14 )

Dokument na stiahnutie:

OP VaI – 3.1.1 – 14

Uverejnené informácie nájdete aj na:

Podpora najmenej rozvinutých okresov a regionálny rozvoj


KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


  • 19 rokov skúseností
  • 450 spracovaných projektov
  • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
  • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
  • dotácie pre obce a mestá
  • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov