0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Medzinárodný vyšehradský fond


Grantové programy Medzinárodného vyšehradského fondu (MVF) slúžia na podporu projektových zámerov regionálnej spolupráce v oblasti kultúry, vedy, vzdelávania, podpory mladých ľudí, či projektov na podporu cezhraničnej spolupráce a rozvoja cestovného ruchu.

Oprávnenými žiadateľmi sú neziskové organizácie, občianske združenia, školy, miestne a regionálne samosprávy (s výnimkou inštitúcií, ktoré sú priamo financované zo štátneho rozpočtu). Podmienkou žiadania o grant je aktívna spolupráca partnerov z aspoň troch štátov V4 (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko).

 

Podať žiadosť o vyšehradské granty je možné elektronicky prostredníctvom on-line systému http://my.visegradfund.org/ do 1. 2., 1. 6., a 1. 10. 2019.

 

Všetky informácie týkajúce sa grantových programov Visegrad Grants, Visegrad+ Grants, Strategic Grants na rok 2019 sú uverejnené na webovej stránke fondu http://visegradfund.org/grants/visegrad-grants/.

 

Hlavným cieľom grantov MVF je podporovať vyšehradskú identitu, priateľstvo a úzku spoluprácu krajín a väzby medzi obyvateľmi regiónu. Z prostriedkov fondu sú financované spoločné projekty, ako aj individuálne štipendiá a umelecké rezidencie.


GP Consulting, s.r.o.


  • 19 rokov skúseností
  • 450 spracovaných projektov
  • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
  • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
  • dotácie pre obce a mestá
  • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov