0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Program Slovensko prinesie v roku 2023 až 138 výziev


Po minuloročnom schválení Programu Slovensko bol schválený aj harmonogram na rok 2023. Ten obsahuje 138 výziev za 5,8 miliardy eur pre oblasti naplánované pre Programovacie obdobie 2021 – 2027. Z celkového, 13 miliardového balíka, tvoria financie vyhradené na výzvy pre rok 2023 46 %.

Ako prvé pôjdu výzvy na podporu základných škôl, na rekonštrukciu ciest, na podporu zamestnanosti, ale aj na ochranu prírody a obnoviteľné zdroje energie. Cez 1,1 miliardy eur je určených na vedu, výskum, vzdelávanie a inovácie a to pre výskumné inštitúcie, ale aj súkromné firmy. V rámci rozvoja regiónov bolo vyčlenených pol miliardy eur na rekonštrukciu a modernizáciu ciest a 2,5 miliardy eur bude investovaných do životného prostredia, ochrany prírody a obnoviteľných zdrojov energie.

 

Oblastí, do ktorých budú v roku 2023 smerovať výzvy z Programu Slovensko:

 

SOCIÁLNA OBLASŤ: 1,8 mld. eur

 • budovanie a modernizácia základných škôl – 53 mil. eur
 • pomoc pri hľadaní pracovného miesta a zamestnanosť – 376 mil. eur
 • terénna sociálna práca – 99 mil. eur
 • výchovné poradenstvo na školách a prevencia – 14 mil. eur
 • starostlivosť komunitného typu – 89 mil. eur

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE: 2,5 mld. eur

 • zvyšovanie energetickej efektívnosti budov a obnoviteľné zdroje energie – 620 mil. eur
 • verejná zeleň v mestách a obciach – 9 mil. eur
 • kanalizácie, vodovody, čističky odpadových vôd – 241 mil. eur
 • odstránenie envirozáťaží a skládok – 240 mil. eur

 

VZDELÁVANIE, VEDA, VÝSKUM, INOVÁCIE: 1,1 mld. eur

 • digitálne služby štátu – 26 mil. eur
 • vybavenia stredných odborných škôl a prepojenie s praxou – 46 mil. eur
 • výskumné nemocnice – 199 mil. eur
 • podpora podnikov a zavádzania inovácií – 69 mil. eur

 

DOPRAVA: 491 mil. eur

 • cesty I., II., III. triedy – 282 mil. eur
 • železnice – 136 mil. eur
 • mestská hromadná doprava – 37 mil. eur
 • cyklotrasy – 20 mil. eur

 

KVALITNÉ VEREJNÉ SLUŽBY: 12,4 mil. eur

 • podpora samospráv a mimovládnych organizácií – 27 mil. eur
 • projekty na podporu demokracie a občiansku spoločnosť – spolu 4 mil. eur

 

Informácie o Programe Slovensko nájdete aj na webovej stránke Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Na tejto webovej stránke nájdete aj harmonogram na rok 2023.


Na stiahnutie:

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov