0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk

Nadácia Volkswagen Slovakia

Nadácia Volkswagen Slovakia logo

Nadácia Volkswagen Slovakia

Cieľom NADÁCIE VOLKSWAGEN SLOVAKIA je podporovať inovatívne formy vzdelávania a sprístupniť ich čo najširšej verejnosti, pretože práve vzdelanie je kľúčom k osobnému rozvoju a pokroku.


Nadácia podporuje inovatívne projekty v oblasti technického vzdelávania, zvýšenie bezpečnosti na cestách a skvalitnenie dopravnej výchovy pre deti, motivuje zamestnancov Volkswagen Slovakia k angažovanosti a dobrovoľníctvu podporou verejnoprospešných a vzdelávacích projektov, zameriava sa na vzdelávanie a integráciu telesne a mentálne postihnutých detí z domovov sociálnych služieb a vzdelávanie v nemčine na školách.

GRANTY:

 

 • PODPORA TECHNIKY
  • Rozvíjať technik(o)u
  • Stredné školy a technika
  • Technika hrou od základných škôl
 • VZDELÁVANIE V NEMECKOM JAZYKU
  • Experimentovanie po nemecky
  • Nemčina do materských škôl
 • DOPRAVNÁ VÝCHOVA A EKOLÓGIA
  • Náučné chodníky
  • Bezpečne na cestách
  • Zelená dobrovoľníkom
  • Zelené vzdelávanie
 • PROJEKTY ZAMESTNANCOV
  • Projekty zamestnancov Partner
  • Projekty zamestnancov
 • DETI – NAŠA BUDÚCNOSŤ
  • Budúcnosť aj s autizmom
  • S Nadáciou v pohybe
  • Vzdelanie = budúcnosť
  • Vzdelaním k integrácii

Viac informácií získate na:

Nadácia Volkswagen Slovakia

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov