0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Kurz implementovania projektov v rámci OP Výskum a inovácie


Kedy:

priebežne

Kde:

Kukučínova 20, Banská Bystrica

Cena:

150 EUR s DPH

Pokiaľ by ste o uvedené školenie mali záujem, ozvite sa nám. Školenia budeme priebežne opakovať v malých skupinách 5-8 účastníkov. Radi sa o naše 13-ročné skúsenosti podelíme s Vami, aby ste zvládli Váš projekt úspešne zimplementovať.

Popis kurzu:

Kurz implementovania projektov v rámci OP Výskum a inovácie je zameraný na prehľadné oboznámenie účastníkov s postupom v implementácii úspešne schváleného projektu. Počas kurzu sa oboznámite s jednotlivými fázami implementovania projektov, ktoré sme zostavili na základe našich doterajších implementačných skúseností. Kurz je prioritne zameraný na sprehľadnenie informácií poskytnutých v dokumentoch od garanta OP Výskum a vývoj. Hlavným cieľom kurzu je jeho uchádzačom predstaviť postupy, povinnosti a rady ako čo najefektívnejšie implementovať projekt cez žiadosti o platbu, monitorovacie správy a taktiež zmenové konania.

Pre koho je kurz určený:

  • Pre projektových a finančných manažérov úspešných uchádzačov o grant v rámci výzvy 1.2.1. – 01. Podpora Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK
  • Vo všeobecnosti každému záujemcovi, ktorý si chce osvojiť metódu implementovania projektov s cieľom zvýšiť svoje pracovné zručnosti
  • Pre začiatočníkov v projektovom manažmente, ako aj pre skúsenejších manažérov, ktorí majú záujem aktualizovať si svoje zručnosti

Obsahová náplň:

Jednotlivé fázy v implementácii projektu a povinnosti z nich vyplývajúce,  Zmluva o NFP, Žiadosť o platbu, Monitoring projektu, Zmeny v projekte

V prípade, že máte záujem sa zúčastniť školenia, napíšte mail na:

KONTAKTNÁ OSOBA:

kancelária GP Consulting, s.r.o.

asistent@granty.sk

048 / 41 555 62

GP Consulting, s.r.o.


  • 19 rokov skúseností
  • 450 spracovaných projektov
  • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
  • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
  • dotácie pre obce a mestá
  • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov