0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk

Malé granty

Malé grantyTýmto odkazom by sme chceli upriamiť pozornosť na možnosť čerpania finančných prostriedkov formou grantov z rôznych nadácií Slovenska. Tie ponúkajú širokú škálu možností a vedia poskytnúť pomoc tam, kde je to potrebné. Spravidla ide o granty v sumách od 1000  EURO do 20 000 EURO.

Cieľom týchto grantov je pomôcť zrealizovať vaše myšlienky a nápady formou zabezpečenia financií pre dobrú vec.

Nadácie sa  špecializujú v  rôznych oblastiach, t.j. vzdelávanie, kultúra, technológie, umenie, zdravotníctvo… Výzvy pre žiadanie grantu spravidla vychádzajú každý rok, no nemusí to byť pravidlom.

V tomto odkaze by sme Vám radi poskytli informácie o možnostiach čerpania grantov a to o konkrétnych vyhlasovateľoch, typy žiadateľov, stručný popis oprávnených nákladov, výška grantu a taktiež link na príslušnú webovú stránku, kde nájdete podrobné informácie ako sa uchádzať o grant.

Konkrétne projekty nájdete TU:

GP Consulting, s.r.o.


  • 19 rokov skúseností
  • 450 spracovaných projektov
  • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
  • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
  • dotácie pre obce a mestá
  • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov