0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Nadácia VÚB


Grantové programy:

 

 • Pre Nádej

Pre rok 2018 má podtitul Umenie lieči a Dotyk lieči. Grantový príspevok na realizáciu svojich špeciálnych projektov arteterapie a animoterapie mohli získať neziskové organizácie a inštitúcie, ktoré sa starajú o hendikepovaných a dlhodobo chorých ľudí.

Oprávnenými žiadateľmi boli:

 • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy),
 • školy,
 • cirkev alebo účelové zariadenie cirkvi,
 • domovy sociálnych služieb,
 • zdravotnícke zariadenia.

 

 • Komunitné granty

Tento grantový program má podnázov 80 000 eur pre komunity, kde to žije. Cieľom programu je riešiť problém, ktorý sa priamo týka ľudí, objaviť nové zaujímavé a hodnotné projekty, ktoré chcú zmeniť život k lepšiemu, vytvoriť verejnoprospešný projekt, ktorý prinesie úžitok nielen cieľovej skupine, ale celej komunite a vytvoriť komunity a prospešné projekty so start-upovou zanietenosťou a podnikateľským myslením.

Grantový program bol určený žiadateľom z týchto skupín:

 • mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy),
 • komunitné centrá,
 • samosprávy.

 

 • Hosťujúci profesor

Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách ekonomického a finančného zamerania vyhlasuje otvorenú grantovú schému na Hosťovanie zahraničného profesora / profesorky ekonómie. Doba pôsobenia zahraničného hosťujúceho profesora je vymedzená na jeden semester a nie je možné opakovanie pozvať profesora, ktorý pôsobil na slovenskej VŠ v rámci programu Hosťujúci prfesor v priebehu posledných troch rokov.

O grant sa môžu uchádzať:

 • univerzity, vysoké školy a fakulty ekonomického smeru,
 • katedry ekonomického zamerania (ekonómia, manažment, financie) na iných fakultách.

Tieto a ďalšie informácie nájdete na:

Nadácia VÚB

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov