0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný seminár

Spracovanie a podanie žiadosti o platbu cez systém ITMS2014+


Kedy:

priebežne

Kde :

GP Consulting, s. r. o.

zasadačka

Cena :

75 € bez DPH

Cieľ školenia :

Napísanie a schválenie projektu pre žiadateľa je polovica úspechu.

Rovnako dôležité a náročné je aj správne podanie žiadosti o platbu a správne zrealizovanie Vášho projektu.  

Príďte na náš seminár a na jednom mieste sa dozviete všetky povinnosti a pravidlá vyplývajúce zo zmluvy o grant a príručky pre prijímateľa.

Obsah školenia :

1. Kedy môžete pristúpiť ku podaniu žiadosti o platbu?

 • Počet verzií žiadosti o platbu
 • Doklady potrebné k podaniu žiadosti o platbu
 • Záväzné termíny. Pozor, ak nepodáte ŽoP do 45 dní od úhrady výdavku, začne sa uplatňovať  sankčný mechanizmus

2.  Nahodenie Žiadosti o platbu (ďalej aj “ŽoP”) v rámci systému ITMS2014+

 • Ako správne vybrať  vhodný typ ŽoP
 • Názorná ukážka ako spracovať  ŽoP v ITMS2014+
 • Aké prílohy je potrebné nahrať  do systému ITMS2014+

3. Účtovníctvo žiadateľa

 • Ako účtovať  o zrealizovanom projekte
 • Kedy má nastať zaradenie zakúpeného majetku
 • Aké výstupy z účtovníctva budete povinný predložiť  k ŽoP

4. Zmluva s dodávateľom

 • Čo všetko je potrebné skontrolovať  pri podaní ŽoP v rámci zmluvy s dodávateľom
 • Aké doklady predložiť

5. Aké iné úkony musíte realizovať

a. Zmluva o záložnom práve

 • Postup krokov a časový harmonogram
 • Zoznam podkladov potrebných pre zriadenie záložného práva

b. Poistenie dlhodobého hmotného majetku zakúpeného v rámci projekt

 • Aký typ poistenia si zvoliť.
 • Ako dlho a od kedy musí byť zakúpený DHIM poistený

6. Publicita projektu

 • Ako správne označiť zakúpený dlhodobý hmotný majetok

 

Budeme radi, ak sa prihlásite na naše školenie a budeme sa môcť s Vami podeliť o naše skúsenosti s realizáciou projektov zo štrukturálnych fondov.KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov