0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Nadácia ORANGE


Grantové programy:

 

Vzdelávanie

  • e-Školy pre budúcnosť

Program je zameraný na bezpečné a zodpovedné používanie digitálnych technológií deťmi.

Ambíciou grantového programu e-Školy pre budúcnosť je pomôcť v školách vzdelávať a viesť deti a tínedžerov k zodpovednému používaniu mobilných zariadení a internetu, ktoré sú pre nich dostupné prakticky denne, dokázať identifikovať možné riziká z používania technológií a v prípade negatívnej skúsenosti vedieť adekvátne reagovať.

 

Komunitný rozvoj

Nadácia ORANGE chce podporovať tvorivých ľudí a realizáciu ich užitočných nápadov, ktoré môžu  na dlhšie či kratšie obdobie pomôcť ďalším ľuďom, komunitám, či celej spoločnosti. Šíri po našej krajine myšlienky dobrovoľníctva, darcovstva a ochrany životného prostredia.

  • Spojme sa pre dobrú vec
  • Šanca pre váš región

 

Deficitné skupiny

Podporovanie ľudí k vnímavosti oči svojmu okoliu, občianskej angažovanosti a starostlivosti voči deficitným skupinám spoločnosti. Podporujú užitočné nápady prispievajúce k zlepšeniu ich života a zvyšujúce šance na ich samostatnosť a plnohodnotné zapájanie do spoločenského diania.

  • Darujte Vianoce

 

 

 


Tieto a bližšie informácie nájdete na:

Nadácia ORANGE

GP Consulting, s.r.o.


  • 19 rokov skúseností
  • 450 spracovaných projektov
  • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
  • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
  • dotácie pre obce a mestá
  • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov