0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk

Aktuálne výzvy

Viac výziev a bližšie informácie o výzvach nájdete pre jednotlivé operačné programy:

Operačný program Kvalita životného prostredia: http://www.op-kzp.sk/

Integrovaný regionálny operačný program: http://www.ropka.sk/

Operačný program Ľudské zdroje: https://www.employment.gov.sk/op-ludske-zdroje/

Operačný program Výskum a inovácie: https://www.opvai.sk/

Program rozvoja vidieka: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/prv

GP Consulting, s.r.o.


  • 19 rokov skúseností
  • 450 spracovaných projektov
  • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
  • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
  • dotácie pre obce a mestá
  • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov