0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk

Nadácia Poštovej banky

Nadácia Poštovej banky logo

Nadácia Poštovej banky

Nadácia Poštovej banky je verejnoprospešná organizácia so zameraním na rozvoj telovýchovy, vzdelávania a podporu humanitných cieľov v oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci detí a mládeže.


GRANTY:

  • NÁPAD PRE FOLKLÓR

je nový grantový program Nadácie zameraný na podporu originálnych nápadov, ktoré oživia našu tradičnú ľudovú kultúru a folklór.

Nadácia Poštovej banky tak jasne preukazuje svoj úprimný záujem o podporu tých z vás, ktorým záleží na kultúrnom bohatstve svojho rodiska (pôsobiska) a ktorí by radi by priložili ruku k jeho zveľaďovaniu.

Vďaka programu je možné na realizáciu tých najlepších nápadov získať finančné prostriedky v celkovej maximálnej hodnote 40 000 eur. Jeden nápad môže získať maximálnu podporu 3 000 eur.

Do grantu sa môžu zapojiť aktívni občania, samosprávy, školy, škôlky, kultúrne inštitúcie a verejnoprospešné organizácie a spolky.

 

  • NÁPAD PRE TRI GENERÁCIE

je grantový program venovaný deťom, mladým ľuďom, aktívnym ľuďom a seniorom, ktorým je blízka myšlienka dobrovoľníctva.

NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY poskytla finančné prostriedky na realizáciu grantov, ktoré majú zmysel pre komunitu, na ich realizácií sa budú spolu podieľať 3 generácie a nápady sú originálne a trvalo udržateľné.

Viac informácií nájdete na:

Nadácia Poštovej banky

GP Consulting, s.r.o.


  • 19 rokov skúseností
  • 450 spracovaných projektov
  • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
  • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
  • dotácie pre obce a mestá
  • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov