0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie


Schéma pomoci:

Plán obnovy a odolnosti SR

Komponent:

3. Udržateľná doprava

Kód výzvy:

03/04-26-V01

Dátum vyhlásenia výzvy:

28.4.2023

Hodnotiace kolá:

30.6.2023

30.9.2023

30.12.2023

31.4.2024

Celková finančná alokácia:

10 236 000 EUR

Intenzita pomoci:

100 %

Oprávnenosť žiadateľa:

 1. Obce, mestá nad 7 000 obyvateľov a nimi zriadené organizácie
 2. Okresné mestá a nimi zriadené organizácie
 3. Vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie

 

Oprávnené projekty:
 • Výstavba verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá
 1. Budovanie nabíjacieho bodu AC 11+ kW
 2. Budovanie nabíjacieho bodu DC 50+ kW
 3. Budovanie nabíjacích bodov v kombinácii písm. a a b; budovanie nabíjacieho parku (nabíjací hub) verejne prístupných staníc

 

Maximálna výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu:
 • Jeden nabíjací bod AC ≥ 11 kW – 3 000 €
 • Jeden nabíjací bod DC ≥ 50 kW – 29 000 €

 

Oprávnené výdavky:
 • Náklady na samotnú nabíjaciu infraštruktúru, elektrických alebo iných komponentov, vrátane výkonových transformátorov potrebných na pripojenie nabíjacej infraštruktúry do siete alebo k miestnej jednotke na výrobu alebo skladovanie elektrickej energie
 • Náklady na súvisiace technické zariadenia, stavebné práce, pozemné alebo cestné úpravy, inštaláciu a náklady na získanie súvislých povolení

Náklady miestnych jednotiek na výrobu alebo skladovanie elektrickej energie sú vylúčené.

 

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Informačného systému plánu obnovy a taktiež na stránke Ministerstva hospodárstva SR.


Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov