0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk

Program CIP

Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP)

Program CIP logoRámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie podporuje hlavne činnosti zamerané na oblasť inovácií a ich šírenie. Má za cieľ uľahčiť prístup k financiám a poskytuje služby podpory podnikania v regiónoch. Zameriava sa tiež na podporu používaniu informačných a komunikačných technológií (IKT) a pomáha rozvíjať informačnú spoločnosť. Zároveň presadzuje širšie používanie energie z obnoviteľných zdrojov a energetickú efektívnosť.

Tento program je zameraný najmä na malé a stredné podniky (MSP).

Program sa realizuje s celkovým rozpočtom 3 621 miliónov EUR v pre obdobie rokov 2007 až 2013.

Program CIP je rozdelený na tri operačné programy. Každý program má svoje konkrétne ciele, ktoré majú prispievať k zlepšeniu konkurencieschopnosti podnikov a ich inovačných možností v rámci vymedzených oblastí:

  • Program pre podnikanie a inovácie (EIP)
  • Program podpory politiky v oblasti informačných a komunikačných technológií (ICT-PSP)
  • Program Inteligentná energia – Európa (IEE)

Zdroj:
http://ec.europa.eu/cip/index_sk.htm