0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk

Referencie

Spracovali sme viac ako 300 investičných projektov v rámci celého územia Slovenskej republiky. Boli to projekty aj pre týchto klientov:

Projekty v oblasti výskum a vývoj
 • SAPA Profily a.s.
 • ŽOS ZVOLEN, a.s.
 • VUJE, a.s.
 • DECOM, a.s.
 • ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice a.s.
 • Fakultná nemocnica Trenčín
 • ESOX, spol. s r.o.
 • Neurobiologický ústav Slovenskej akadémie vied
 • Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Slovenskej akadémie vied
Projekty v oblasti cestovného ruchu
 • Hotel Hviezda, s.r.o. – Dudince
 • Hotel SITNO – Vyhne
 • Penzión Európa
 • Prírodné jódové kúpele Číž, a.s.
 • Liečebné Termálne Kúpele, a.s.
 • Motel Raketa
 • Hotel Atrium
Projekty v oblasti nákupu technológií
 • Vital, a.s.
 • Attack, s.r.o.
 • Polyston, s.r.o.
 • Alya, s.r.o.
 • Pastorkalt, a.s.
 • EKOLTECH, s.r.o.
 • Dremont, spol. s r.o.
 • Slavia Tools, a.s.
 • Obalprint, a.s.
 • Metakov s.r.o.
 • LED-Solar, s.r.o.
 • ESTE, spol. s r.o.
 • PREMETAL MON, s.r.o.
 • Safe Time, spol. s r.o.
 • Rošero-P, s.r.o.
Projekty v oblasti poľnohospodárstva
 • Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre
 • Ústav včelárstva Liptovský Hrádok
 • Štátne lesy TANAPu
 • Agropest, s.r.o.
 • Agrodružstvo družstvo Krivá
 • Poľnohospodárske družstvo Slatina
 • Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok
 • Roľnícke družstvo Selce
 • Farma sv. Jozefa
 • PVOD Údol
 • Podieľnické poľnohospodárske družstvo Komjatice
 • BioNika – Verinika Žilinská
 • Ing. Peter Kudláč – APIMED
 • Natur Products – Németh, s.r.o.
 • Včelárstvo Dedinský
 • Apimed, s.r.o.
 • Mäspoma spol. s r.o.
Projekty regionálneho rozvoja
 • Obec Svätý Peter
 • Obec Nitrianske Rudno
 • Obec Malčice
 • Obec Nová Dedina
 • Obec Rožkovany
 • Obec Vitanová
 • Obec Halič
 • Obec Utekáč
 • Obec Telgárt
 • Obec Sečovská Polianka
 • Obec Dlhé Klčovo
 • Obec Priechod
 • Obec Banské
 • Obec Sebechleby
 • Obec Zákamenné
 • Obec Mýto Pod Ďumbierom
 • Obec Podzámčok
 • Obec Horné Hámre
 • Obec KošecaObec Tešedíkovo
 • Obec Dolné Obdokovce
 • Obec Pohronský Ruskov
 • Obec Kalná Nad Hronom
 • Obec Závažná Poruba
Projekty vzdelávania
 • Baumit, a.s.
 • Základná škola s materskou školou Pohorelá
 • Hotelová akadémia, Radnicné námestie 1, Spišská Nová Ves
 • APRR BBSK, n.o.
 • Stredná priemyselná škola strojnícka, Zvolen
Projekty cezhraničnej spolupráce – Interreg
 • Štátne lesy TANAPu
 • Obce Rožkovany
 • Obec Chmeľnica

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov