0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k plánovanej výzve na dobudovanie základnej technickej infraštruktúry (pozemné komunikácie)


Predpokladaný termín vyhlásenia:

október 2018

Vyčlenené finančné prostriedky za zdroj EÚ:

11 000 000 €

Špecifický cieľ:

6.1.1 – Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Oprávnené právne formy prijímateľa:
 • obec, mesto
Oprávnené miesta realizácie:
 • Banskobystrický kraj
 • Košický kraj
 • Nitriansky kraj
 • Prešovský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Žilinský kraj


KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov