0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk

Nárast vzniku nových konkurencieschopných malých a stredných podnikov


Informačný materiál k plánovaným výzvam v operačnom programe

VÝSKUM A INOVÁCIE


Špecifický cieľ:

3.1.1. – Nárast vzniku nových konkurencieschopných malých a stredných podnikov

Oprávnení žiadatelia:

fyzické a právnické osoby, ktoré podnikajú kratšie ako 36 mesiacov

Oprávnené územie realizácie projektu:

menej rozvinuté regióny Slovenskej republiky*

Výzva bude vyhlásená:

11/2017

Alokácia finančných prostriedkov:

2 mil. €

Oprávnené aktivity:

uvedenie nového alebo inovovaného produktu/služby na trh (prvé sprístupnenie produktu/služby na trhu, t.j. prvá dodávka produktu určeného na distribúciu, spotrebu alebo používanie) alebo realizácia inovácie produkčného procesu

Zameranie výzvy:

podpora sieťovania neformálnych investorov pri financovaní úvodných fáz podnikateľského cyklu

Ak máte záujem o grant, kontaktujte nás, radi s Vami prekonzultujeme Vaše otázky, buď osobným stretnutím u nás na adrese GP Consulting, s.r.o., Kukučínova 20 v Banskej Bystrici alebo na telefónnom čísle 048/ 41 555 62.


* Medzi menej rozvinuté regióny v SR patria okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Gelnica, Rožňava, Sobrance a Trebišov.

GP Consulting, s.r.o.


  • 19 rokov skúseností
  • 450 spracovaných projektov
  • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
  • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
  • dotácie pre obce a mestá
  • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov