0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk

Plánované výzvy Ministerstva školstva


Plánované výzvy MŠVVaŠ SR v operačnom programe

ĽUDSKÉ ZDROJE


Oprávnené územie pre tieto výzvy:

celé územie SR

Fond pre tieto výzvy:

ESF

Forma výziev:

otvorená

Poskytovateľ pre tieto výzvy:

MŠVVaŠ SR

Radi by sme Vás informovali o výzvach, ktoré Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR plánuje vyhlásiť ešte v priebehu roku 2017. Jedná sa o Operačný program Ľudské zdroje, v rámci ktorého budú vyhlásené nasledovné výzvy:

GP Consulting, s.r.o.


  • 19 rokov skúseností
  • 450 spracovaných projektov
  • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
  • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
  • dotácie pre obce a mestá
  • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov