0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Kreatívne vouchere


Kreatívny voucher predstavuje priamu finančnú pomoc, realizovanú preplatením časti finančných nákladov, ktoré malý alebo stredný podnik vynaloží v súvislosti s využívaním služieb, alebo s nákupom diel od realizátorov, pôsobiacich v jednom zo 4 odvetví kreatívneho priemyslu.

Mechanizmus je založený na podpore spolupráce mikro, malých a stredných podnikateľov (ďalej MSP) a subjektov z oblasti kreatívneho priemyslu.

Subjekty pôsobiace v oblasti kreatívneho priemyslu, zverejnené v Galérii realizátorov, môžu poskytnúť MSP svoje služby a/alebo vytvoriť pre nich diela, na ktoré je možné získať podporu prostredníctvom kreatívneho vouchera – a to do výšky maximálne 50% nákladov. Maximálna výška podpory bude vždy uvedená v konkrétnej výzve.

Výzvy sú otvorené od 23. júla 2020.

Oblasti:

  • Architektúra (maximálny príspevok 7 500 €)
  • Dizajn (maximálne 4 000 €)
  • Reklama a marketing (maximálne 4 600 €)
  • IKT programovanie (maximálne 4 600 €)

Voucher môžete použiť na nákup služieb a diel vo vybraných kreatívnych odvetviach.

 

Bližšie informácie: Kreatívne vouchere

 

 


GP Consulting, s.r.o.


  • 19 rokov skúseností
  • 450 spracovaných projektov
  • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
  • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
  • dotácie pre obce a mestá
  • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov