0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Plánovaná výzva Integrovaného regionálneho operačného programu

Kultúrny a kreatívny priemysel


Cieľ výzvy:

Hlavným cieľom je podpora obstarania hmotného a nehmotného majetku pre mikro-, malé a stredné podniky v kultúrnom a kreatívnom priemysle.

Plánované vyhlásenie:

júl 2019

Výška grantu:

55 % – 95 %

Žiadatelia:

mikropodniky

malé podniky

stredné podniky

neziskové organizácie a občianske združenia

slobodné povolania

živnostníci

Aktivity:
 • obstaranie hmotného a nehmotného majetku pre výrobu a inovácie (napr. nákup výrobných strojov, náradia, softvéru…)
 • výdavky na rekonštrukciu, úpravu  budov v súvislosti s nákupom nových  technológií (úpravy interiéru nevyhnutné na realizáciu projektu)
 • podpora marketingových aktivít
 • prenájom priestorov a technológií pre účely výroby (malosériovej),  inovácií a distribúcie (mimo kreatívneho centra)
 • podpora kreatívnej tvorby a produkcie pre účely jej ďalšej distribúcie s cieľom  rastu mikro-, malých a stredných podnikov  a tvorby pracovných miest.

 

V prípade, že budete mať ďalšie otázky, tak nás kontaktujte.


Na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov