0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Schéma pomoci na podporu cestovného ruchu v súvislosti s nákazou Covid – 19


Názov výzvy:

Výzva na zmiernenie dopadov pandémie ochorenia COVID-19 pre zariadenia cestovného ruchu

Oprávnenosť čerpania:

Zariadenia cestovného ruchu, ktorým v danom období poklesli tržby o 40% vrátane v konkrétnych mesiacoch. Je možné podať žiadosť aj za jednotlivé konkrétne mesiace.

Dotknuté obdobie:

1.4.2020 – 30.12.2021

Stručný popis:

Výzva je zameraná na zmiernenie dopadov krízy, spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 v čase pozastavenia ich činnosti opatreniami Úradu verejného zdravotníctva a v dobe po zrušení predmetných opatrení, keď sa znížený dopyt po ich službách negatívne prejavil v ich ekonomickej situácii. Výzva funguje na základe preplatenia 10% tržieb z rovnakého obdobia minulého roka. Požiadať je možné aj za jednotlivé mesiace dotknutého obdobia.

 

Oprávnení žiadatelia:

Podniky podľa uvedených kódov ekonomických činností SK NACE:

49.39 – Ostatná osobná pozemná doprava i.n. – prevádzka lanoviek a lyžiarskych vlekov
55 – Ubytovanie
56 – Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
77.21 – Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb
79 – Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
82.3 – Organizovanie kongresov a podnikateľských výstav
85.51 – Športová a rekreačná výchova
91.02 – Činnosti múzeí
91.03 – Prevádzka historických pamiatok a budov a podobných turistických zaujímavostí
91.04 – Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií
93.11 – Prevádzka športových zariadení – aquaparky
93.19 – Ostatné športové činnosti – prevádzka oblastí vyhradených pre športový alebo rekreačný lov a rybolov, činnosť horských vodcov
93.21 – Činnosti zábavných parkov a lunaparkov
93.29 – Činnosti rekreačných parkov a pláží.

 

Bližšie informácie:  https://www.mindop.sk/cestovnyruch

GP Consulting, s.r.o.


  • 19 rokov skúseností
  • 450 spracovaných projektov
  • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
  • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
  • dotácie pre obce a mestá
  • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov