0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Operačný program Slovensko

2021 – 2027


Ciele Programu Slovensko:

 • Zelenšie Slovensko
 • Sociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko
 • Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie Slovensko
 • Prepojenejšie Slovensko
 • Európa bližšie k občanom
 • Fond spravodlivej transformácie
Celková alokácia financií na obdobie 2021 – 2027:

12 594 000 000 EUR

ZELENŠIE SLOVENSKO

Alokácia:         4,2 miliardy EUR

Prioritné ciele:

 • Energetická efektívnosť a dekarbonizácia
  • zatepľovanie bytoviek, obnova verejných budov, podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie
 • Životné prostredie
  • rekonštrukcia vodovodných potrubí, stavba kanalizácií, odstránenie environmentálnych záťaží
 • Udržateľná mestská mobilita
  • Podpora ekologických foriem dopravy a cyklodopravy

 

SOCIÁLNEJŠIE A INKLUZÍVNEJŠIE SLOVENSKO

Alokácia:         3,3 miliardy EUR

Prioritné ciele:

 • Zamestnanosť a sociálne služby
 • Kvalitné vzdelávanie
  • rekonštrukcie a moderné vybavenie základných a stredných škôl, podpora športu, pomáhajúce profesie pre vzdelávanie

 

KONKURENCIESCHOPNEJŠIE A INTELIGETNEJŠIE SLOVENSKO

Alokácia:         1,9 miliardy EUR

Prioritné ciele:

 • Veda a výskum
  • Spolupráca podnikov s vedeckým sektorom, štipendiá, vybavenie pre vedecký výskum
 • Inovácie v malých a stredných podnikoch

 

PREPOJENEJŠIE SLOVENSKO

Alokácia:         2 miliary EUR

Prioritné ciele:

 • Rozvoj a obnova železničnej siete
 • Diaľnice
 • Cesty I., II., III. triedy
 • Miestne komunikácie

 

EURÓPA BLIŽŠIE K OBČANOM

Alokácia:         400 miliónov EUR

Prioritné ciele:

 • Infraštruktúra cestovného ruchu
 • Kultúrne zariadenia a obnova pamiatok
 • Verejné športoviská v regiónoch
 • Trenčín – Európske mesto kultúry

 

FOND SPRAVODLIVEJ TRANSFORMÁCIE

Alokácie:         441 miliónov EUR

Prioritné oblasti:

 • Horná Nitra
 • Košický kraj
 • Banskobystrický kraj
INFORMÁCIE

Dňa 22.11.2022 bol Program Slovensko schválený Európskou komisiou.

Celé znenie schváleného Programu Slovensko nájdete  TU.

Bližšie informácie o Programe Slovensko nájdete na webe eurofondy.sk


GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov