0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v Operačnom programe Výskum a inovácie

Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry


DOMÉNY:
 • Dopravné prostriedky v 21. storočí
 • Priemysel pre 21. storočie
 • Zdravé potraviny a životné prostredie
 • Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel
 • Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

 

Oprávnení žiadatelia:
 • štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy
 • sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie
 • sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj
 • podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj
Hlavné typy aktivít:
 • nezávislý výskum a vývoj (platí pre výskumné organizácie, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť);
 • priemyselný výskum (platí pre výskumné organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť);
 • experimentálny vývoj (platí pre výskumné organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť).

 

Hlavné témy aktivít v rámci jednotlivých domén sa viažu k produktovým líniám. 

Bližšie informácie o doménach, produktových líniách, výšku finančných alokácií a spolufinancovanie, nájdete v nižťie uvedných dokumentoch na stiahnutie.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.


Bližšie informácie o výzvach na stiahnutie:

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov