0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na vybudovanie multifunkčnej voľnočasovej športovej haly


Kód výzvy:

014451/2021/OSMRR

Dátum vyhlásenia:

22.12.2021

Termín uzavretia hodnotiaceho kola:

30.6.2022

Minimálna výška NFP:

1 200 000 €

Maximálna výška NFP:

1 200 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

12 000 000 €

Spolufinancovanie:

10 %

Oprávnení žiadatelia:

obce a mestá SR

Oprávnená aktivita:

Rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne prostredníctvom výstavby novej multifunkčnej športovej haly


Na stiahnutie:

Výzva – Multifunkčná športová hala

 

Ďalšie informácie o výzve nájdete na webovej stránke MIRRI SR.


KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


  • 19 rokov skúseností
  • 450 spracovaných projektov
  • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
  • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
  • dotácie pre obce a mestá
  • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov