0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk

Program IEE

Intelligent Energy Europe Programme (IEE)

iee_01

Program Inteligentná energia pre Európu má za cieľ pomáhať EU pri plnení jej ambicióznych cieľov v oblasti klimatických zmien a energetiky.

Pre obdobie rokov 2007 až 2013 má k dispozícii rozpočet 730 miliónov €.

Program podporuje konkrétne projekty a iniciatívy prostredníctvom ročných výziev.

Program je zameraný na 3 hlavné oblasti:

 • Energetická efektívnosť a racionálne využívanie zdrojov (SAVE)
  – cieľom je lepšia energetická efektívnosť a racionálne využívanie energie v sektoroch priemyslu a stavebníctva.
 • Nové a obnoviteľné zdroje energie (ALTENER)
  – Podporuje akcie zamerané na integráciu nových a obnoviteľných zdrojov energie do energetických systémov a akcie urýchľujúce využitie biomasy, geotermálne a solárne systémy pre stavbu energeticky sebestačných budov.
 • Energetická efektívnosť a využitie nových a obnoviteľných zdrojov energie v doprave (STEER)
  Podporuje akcie, ktoré sa týkajú energetickej efektívnosti v doprave, využívanie biopalív, diverzifikáciu pohonných látok a ich vývoj.

Príklady projektov ktoré boli financované týmto programom:

 • Školenia na nové konštrukčné postupy, ktoré môžu ušetriť až 50% energie v porovnaní s tradičnými budovami
 • Zlepšovanie efektívnosti podporných schém pre výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v Európe
 • Pomoc európskym mestám vyvinúť energeticky efektívnejší a čistejší spôsob dopravy

Viac informácii:
http://www.managenergy.net/submenu/Sps.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/ 
http://ec.europa.eu/cip/iee/index_en.htm
http://www.economy.gov.sk/ako-sa-zucastnit-projektov-v-ramci-iee-6027/127712s
http://www.economy.gov.sk/hladanie-partnerov-do-konzorcii-iee-6029/127714s
http://www.economy.gov.sk/komunitarny-program-eu—inteligentna-energia—europa-5892/127577s

Zdroj: http://ec.europa.eu/cip/iee/index_en.htm, prezentácia 04 IEE