0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk


Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

WIFI pre teba


Kód výzvy:

OPII – 2018 /7/1 – DOP

Špecifický cieľ:

7.1 – Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom /NGN

Dátum vyhlásenia:

30. 07. 2018

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola:

13. 11. 2018

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola:

13. 02. 2019

Maximálna výška NFP:

15 000 €

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

10 000 000 €

Oprávnenosť žiadateľa:
 • obce mimo Bratislavského kraja
Oprávnené aktivity:
 • budovanie regionálnych sietí s technologickou neutralitou otvorených pre všetkých operátorov s ohľadom na cieľ 100 % pokrytia 30 Mbit/s
 • nákup HW a krabicového softvéru
Maximálne finančné limity pre prístupové body:
 • externý 1500 €
 • interný 1000 €

 

Bližšie informácie získate z dokumentov na stiahnutie.KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Slavomír Mikolaj, MBA

konateľ

E-mail: mikolaj@granty.sk

Telefón: 0907 109 118

GP Consulting, s.r.o.


 • 19 rokov skúseností
 • 450 spracovaných projektov
 • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
 • získaných viac ako 30 mil. EURO pre projekty našich klientov
 • dotácie pre obce a mestá
 • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov