0907 109 118 | gpconsulting@granty.sk

Aktuálne výzvy

GP Consulting, s.r.o.


  • 12 rokov skúseností
  • 300 spracovaných projektov
  • spokojní zákazníci podnikajúci v poľnohospodárstve, v priemysle, cestovnom ruchu a v oblasti výskumu a vývoja
  • získaných viac ako 25 mil. EURO pre projekty našich klientov
  • dotácie pre obce a mestá
  • praktické skúsenosti z realizácie schválených projektov